Τιμοκατάλογος Επισκευών Κάρτας Γραφικών Mac


pricelistΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ:
99,99% - ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ


ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:

4 Μήνες Γραπτή Εγγύηση της Επισκευής

Εξαίρεση αποτελoύν τα κάτωθι μοντέλα, τα οποία λαμβάνουν 1 Έτος Γραπτή Εγγύηση της Επισκευής:

MacBook Pro 15" Retina Display 2012-2015

MacBook Pro 15" Mid 2012

MacBook Pro 15" Late 2011

MacBook Pro 17" Late 2011

Μετά από την Επισκευή των άνωθι μοντέλων που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, θα υπάρχουν οι εξής Περιορισμοί:

Λειτουργία εξωτερικής οθόνης από την θύρα Thunderbolt: ΟΧΙ

Ανώτερο Λειτουργικό Σύστημα: macOS Sierra 10.12 ή macOS High Sierra 10.13

Microsoft Windows OS μέσω Bootcamp: OXI

Δυνατότητα NVRAM Reset: OXI


ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ MAC:

Μοντέλα 2006-2011: 80-130 Ευρώ

Μοντέλα 2012: 150 Ευρώ

Μοντέλα 2013: 200 Ευρώ

Μοντέλα 2014: 200 Ευρώ

Μοντέλα 2015: 200 Ευρώ

(Η τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.)


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:
1-7 Εργάσιμες Ημέρες


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:

Μετά την Επισκευή τοποθετoύνται στο Mac Ειδικά Αυτοκόλλητα Ασφαλείας, τα οποία εάν παραβιασθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την Απώλεια της Εγγυήσεως. Πριν και μετά την Επισκευή λαμβάνονται Φωτογραφίες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού του Mac, αντίγραφα των οποίων δίνονται και στον Πελάτη.


ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ:
Σε περίπτωση επανεμφανίσεως της βλάβης ύστερα από την επισκευή, το Mac σας επανελέγχεται και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει παραβίαση του Αυτοκολλήτου Ασφαλείας Επισκευής ή φθορά από πτώση του Mac ή έκθεση του Mac σε υγρά, σας επιστρέφουμε το Mac σας σε πλήρη λειτουργία εντός 7 Εργασίμων Ημερών, χωρίς επιπλέον κόστος.


ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:
Εάν η επισκευή είναι αδύνατη, το Ελάχιστο κόστος γιά τον Έλεγχο και την προσπάθεια Επισκευής θα είναι 30 Ευρώ (Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.).


ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΑΝ Η ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥ MAC ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ:

30 Ευρώ
(Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.)

divider_star_grey